Simpel Funktionsmåling

Forside Supplerende materialer (net)

Simpel Funktionsmåling

Simpel Funktionsmåling er en samling af dokumenterede metoder til standardiseret funktionsbeskrivelse:

Der indgår tre typer vurderinger:

klik Læs folder
klik

1 Patienten/borgerens egenvurdering
      - Generel helbredsvurdering og Livskvalitet: EuroQol EQ-5d

2 En samlet faglig vurdering
      - Barthel Indeks (20 points version)

3 Standardiserede funktionstest
      - Tandem test, Timed Up&Go test
      - Gentaget oprejsning fra stol ("30 sek. Rejse-sig-sætte-sig" test)
      - Hurtig kognitiv test "OMC"

Indholdet er valgt blandt forskningsmæssigt validerede test og indeks. Hensigten med denne samling er, at give et samlet hurtigt overblik over funktionsniveau.

Det er derimod ikke hensigten, at give en detaljeret minutiøs beskrivelse, som bedre opnås ved fagpersonens samlede vurdering.

    Find skemaer og andet yderligere materiale her

Simpel Funktionsmåling
Koordineres af Overlæge Jens Lauritsen, Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. E-mail
 
Må frit kopieres til undervisning og instruktion i kommuner og på sygehuse. Tilladelse til anden anvendelse og eller videre bearbejdning indhentes fra Ulykkes Analyse Gruppen, E-mail

 

Simpel Funktionsmåling | UAG, Ortopædkirurgisk afd O | OUH | E-mail| Tlf: 6541 2283 | V1.0 2007